Zasoby Ludzkie
Telefon: +48 55 249 48 87
e-mail: praca@stolicasera.pl

NASZE WARTOŚCI

W Bongrain Polska wyznajemy zasadę, iż naszą najważniejszą wartością są ludzie i ich potencjał. Dlatego też wspieramy ich rozwój, tworząc optymalne warunki, w jakich mogą realizować swoje pomysły i tworzyć sukces naszej firmy.

WARTOŚCI, którymi się kierujemy to:

Uczciwość

 • nie ukrywamy prawdy
 • jesteśmy obiektywni w analizie i interpretacji faktów
 • jesteśmy wierni danemu słowu

Tolerancja

 • akceptujemy to, że istnieją różnice – pomiędzy ludźmi i ich opiniami
 • wierzymy, że różnice pozwalają spojrzeć na problem wszechstronnie i wzbogacają nasze myślenie
 • bierzemy pod uwagę opinie innych ludzi, szanujemy ich zdanie

Odwaga

 • stawiamy sobie ambitne cele
 • realnie oceniamy nasze możliwości i ograniczenia
 • motywujemy siebie i innych do działania i nieunikania ryzyka

Lojalność

 • szanujemy naszą firmę, jej wartości, kulturę i cele oraz Koleżanki i Kolegów pracujących razem z nami
 • działamy dla dobra firmy, aktywnie występujemy z propozycjami i inicjatywami
 • myślimy nie tylko o „tu i teraz” formy, ale także o jej przyszłości
 • nie uznajmy kompromisów w zakresie przestrzegania reguł gry biznesowej i natychmiast przeciwdziałamy wszelkim patologiom
NASI PRACOWNICY

W Bongrain przywiązujemy ogromną wagę do tego, co w każdej organizacji najcenniejsze – do CZŁOWIEKA:

 • razem „gramy o wynik” – naszym celem jest sukces, a nie konflikt i porażka
 • uczymy się na własnych błędach i dzielimy się tą wiedzą z innymi
 • poszukujemy najlepszy, a nie najłatwiejszych rozwiązań – wierzymy, że w ten sposób wzbogacamy rozwój swój i innych w organizacji
 • uczciwość jest zawsze najważniejsza

Odwaga

 • ciekawości – poszukiwania nowych idei i pomysłów,
 • podejmowania nowych wyzwań, niestandardowego myślenia,
 • rozwijania swoich umiejętności i kompetencji
 • pasji i entuzjazmu, gotowości do podejmowania ryzyka i inspirowania otoczenia
 • poszukiwania prostych i efektywnych rozwiązań, wykorzystania wszystkich dostępnych środków, współdziałania z otoczeniem –
 • odpowiedzialności za podejmowane decyzja, działania i osiągane wyniki
 • pracy zespołowej, tworzenia dobrej atmosfery w zespole i organizacji, coachingu i poszanowania odmienności
 • zaangażowania – nieulegania przeciwnościom, wyznaczania jasnych i konkretnych celów, koncentracji na priorytetach
 • biznesowych
 • pozytywnej energii, optymizmu, znajdowania przyjemności i radości w pracy inspirowania wyobraźni swojej i otoczenia,