MLEKO Z NAJLEPSZYCH GOSPODARSTW

Tereny sąsiadujące z Naszym zakładem charakteryzują się wysokim udziałem obszarów wiejskich. Rozwój rolnictwa na tych obszarach odnotowano już w XIII wieku. Sprzyjające warunki naturalne sprawiły, że rolnicy zamieszkujący na tych terenach od wielu pokoleń zajmują się hodowlą krów i produkcją mleka. Ich wielopokoleniowe doświadczenie przekłada się na wysoką jakość i ilość produkowanego mleka. Dzięki temu mamy możliwość współpracy z dostawcami mleka z najlepszych gospodarstw. Prowadzimy skup mleka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Mleko pozyskane od naszych dostawców stanowi 90 % całości mleka wykorzystywanego do produkcji.

MLEKO Z NAJLEPSZYCH GOSPODARSTW

NASZA PRACA Z DOSTAWCAMI MLEKA OPIERA SIĘ NA PARTNERSTWIE

Wysoka jakość naszych produktów, jest wynikiem naszej współpracy z dostawcami. Bez wątpienia jakość mleka to wspólna sprawa dostawcy, jak i podmiotu skupującego. Analizy mleka surowego odbywają się w niezależnym laboratorium. W momencie wystąpienia problemu związanego z pogorszeniem się jakości mleka, oferujemy pomoc w zakresie znalezienia przyczyny pogorszenia się parametrów mleka, poprzez etapowe badania prób mleka z linii udojowej i schładzalnika, bezpłatne badania mleka: od potencjalnie chorych krów oraz na obecność substancji hamujących. Dostawcy mleka, którzy chcą rozwijać swoją hodowlę bydła mlecznego lub przeprowadzić remont stada, mogą liczyć na pomoc finansową.

NASZA PRACA Z DOSTAWCAMI MLEKA OPIERA SIĘ NA PARTNERSTWIE